Coco Vlaanderen vzw

Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw

ISCAL

nieuwe voorwaarden levering contract B

vanaf campagne 2019

Een voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen Iscal en Suiker Unie laat Iscal toe de plantersbijdrage in de transportkosten voor contract B te schrappen. Tegelijkertijd kan een bijkomende hoeveelheid contracten C toegekend worden in een grotere straal rond de fabriek in Fontenoy.

Het voorstel vereiste de goedkeuring van de planters in de Vlaamse Polders (van Knokke tot Kieldrecht). Vanaf de campagne 2019 worden hun bieten ontvangen bij Suiker Unie in Dinteloord. Al de Iscalvoorwaarden blijven van toepassing (planning, prijs, premies, …) – de bieten worden er wel getareerd en geanalyseerd volgens het Nederlandse ontvangstsysteem.

Een vergelijking van beide ontvangstsystemen resulteert in een zo goed als identiek financieel inkomen. Het wegvallen van de transportbijdrage voor leveringen betekent een surplus voor de planters die A en B contracteren.

Als alleen contract A wordt aangegaan is er voor deze planters, als gevolg van de recente overgang van een suikercontract naar een tonnencontract, mogelijk een financieel nadeel. Hoe dit op te vangen voor 2019 (als planters hun teeltplan niet meer kunnen wijzigen) is nog voorwerp van gesprek.

Voor onverwachte effecten ingevolge verschillen tussen de ontvangstvoorwaarden bij Iscal en Suiker Unie (bv. ingeval bevroren bieten) wordt er verwacht dat teruggegrepen wordt naar de binnen IPA-Iscal overeengekomen ontvangstrichtlijnen.

Omdat Iscal voortaan al haar planters op gelijke voet wil behandelen, vervalt ook de plantersbijdrage in de transportkosten voor al de planters die er volgens de IPA-voorwaarden aan onderhevig zijn (> 64 km).

Dit betekent dat elke planter, waar ook gelegen, opnieuw de volle 100 % kan produceren zonder afhouding van transportbijdragen.

Het is niet de bedoeling van de samenwerkingsovereenkomst met Suikerunie om de campagne in Fontenoy te verkorten. Om die reden wil Iscal de vrijgekomen productieruimte invullen met enerzijds de “terugkeer” van bieten binnen contract B (die tijdens de voorbije campagne niet werden gecontracteerd omwille van de verplichte transportbijdrage) en de toekenning van bijkomende contracten C in een grotere straal rond de fabriek (45 à 50 km).

Dit voorstel kreeg de goedkeuring van de gewestbesturen van de Brugse en Eeklose Polders en van deze van Moerbeke en Kieldrecht en zal bijgevolg uitgevoerd worden. Het is geldig voor een periode van minimaal drie jaar.

Planters die reeds hun zitdag achter de rug hebben zullen een email of brief ontvangen waarmee zijn hun areaalopgave en zaadbestelling alsnog kunnen wijzigen zo zij terug het contract B willen invullen en/of een contract C willen aanvragen (indien zij voor contract C in aanmerking komen).

Nu de prijsverwachtingen voor suiker voor de campagne 2019 enigszins bemoedigend zijn (zonder te kunnen spreken van een terugkeer naar de hausse in betere tijden) kan de gelijkschakeling van de contracten A en B zeker een opportuniteit zijn voor elke planter die terug wil naar zijn vroegere productie-areaal (of zelfs meer …)