Coco Vlaanderen vzw organiseerde op 5 december 2014 in Ophasselt een informatievergadering rond wat te doen als knolcyperus wordt vastgesteld.

hierna vindt u de presentaties van:

Annie Demeyere - knolcyperus herkennen

Eugeen Hofmans - knolcyperus bestrijden

planters die dit woekergewas zouden vaststellen op een perceel kunnen steeds contact nemen met Annie Demeyere (0473/83.70.45)

om verdere verspreiding te voorkomen moet de planter ook zijn loonwerker(s) op de hoogte brengen en specifieke afspraken maken m.b.t. het gebruik en de verplaatsing van landbouwmachines