pulp 2019/20

Coco Iscal en Iscal stelden de pulpwaarde voor de campagne 2019/2020 vast op 4,3 Euro per ton netto bieten.

met een DS-gehalte van 22,5 % bedraagt de pulpprijs bijgevolg 24,70 Euro/ton.

Planters die uitsluitend hun “binnen recht” afnemen betalen alleen de pers- en eventuele vervoerskosten.

In het "rekenblad pulp" bereken je de kostprijs van de pulp bij verschillende droge stofgehaltes.

Tevens bereken je er je hoeveelheid pulp "binnen recht".

download hier het "rekenblad pulp Iscal 2019"