TopTex

Er gelden nu duidelijke afspraken over het beschermen van de bietenhopen tegen vorst.

samengevat:

De planters van Iscal kunnen op eigen initiatief, vrijwillig hun bietenhopen afdekken tot het moment dat de fabrikant een ‘advies tot afdekken’ verstuurt. Daarna is afdekking verplicht. De planter moet de fabriek hiervan binnen 24 uur na het afdekken van de bieten op de hoogte brengen per e-mail, fax of post. De sanctie voor niet-afgedekte bieten na een vorstwaarschuwing bedraagt 5 euro/ton nettobieten à 16°Z.

Voor de planters van TS geldt vanaf 1 december de afdekplicht voor alle bietenhopen. Ze moeten de fabrikant vóór 5 december (via het portaal of per post) laten weten dat de bietenhoop afgedekt is. Als TS een sms verstuurt met de vraag tot dubbele afdekking, moet die dubbele afdekking gebeuren binnen 48 uur na de ontvangst van de sms en de afdekking moet gemeld worden binnen 7 dagen. De verschillende sancties houden rekening met de aard van de overtreding (niet afgedekt/niet dubbel afgedekt) en de toestand van de bieten (niet aangetast/bevroren/rottend). De sancties gaan van 2,2 tot 10 euro/ton nettobieten, verplaatsing van de levering naar het einde van de campagne, verlies van de late leveringspremie, bijdrage in de extra verplaatsingskosten van de bietenreiniger tot zelfs de weigering om bieten die niet meer gezond en van een normale handelskwaliteit zijn te ontvangen.